Szövegbányászat Bűnügyi Nyomozó Irodák számára

  csütörtök, 2006, június 1

  2006.-2008. kormányzati támogatással, a bűnügyi nyomozás segítéséhez szöveg- és videóbányászati eszközök kifejlesztése céljából létrejött projekt. Szirányi Tamás csoportjával való együttműködés videó események detekciójához, modellezéséhez, osztályozásához és a jegyzetkészítéshez.

  MONLINGV (Development of a knowledge management tool for the European criminal investigation offices) Tudásmenedzsment eszköz kifejlesztése az európai bűnüldöző szervek számára

  Tevékenység

  A kriminalisztika és az információtechnológia kapcsolata az utóbbi években igen sokat fejlődött a világban. Ezek a bűnügyek felderítésével kapcsolatos szervezetek általában hatalmas mennyiségű adattal rendelkeznek. A rendelkezésre álló adatok potenciális összefüggéseket hordoznak, amelyek földerítése részben fejlett informatikai technológiai, részben rendőr-szakmai, részbenpedig számítógépes nyelvészeti, szöveg és képi információt klasszifikáló adatbányászati és gépi tanulási eszközök segítségével tesz kisérletet a projekt. Az tervezett elemző rendszerekkel fel lehet fedezni emberek közötti kapcsolatokat, elkövetői módszerekből, eseményekből, ezek földrajzi elhelyezkedéséből következtetéseket lehet levonni. Az elemzések nemcsak a felderítések, hanem a megelőzés szempontjából is igen fontosak.

  A projekt célja az alap nyelvi és tudásreprezentációs technológiára szervesen ráépülő praktikus szövegfeldolgozó algoritmusok (pl. szövegkategorizáló, tartalom szerinti kereső, stb.) kifejlesztése. Olyan algoritmusokat tervezünk, próbálunk ki, hasonlítunk össze, amelyek a szöveg értelmét lényegesen befolyásoló szövegbeli összefüggéseket is felhasználják. A projekt további egyedülálló célkitűzése az események, képi és videó anyagok kognitív értelmezése. Megvalósítjuk a szöveges adatok keresése alapján a keresett képtartalom tulajdonságainak megfogalmazását, majd ezzel a rendelkezésre álló képek és videók tartalmának értelmezését, szóba jöhető tartalmak keresését.

  Résztvevők

  Montana Zrt., MTA SZTAKI, ORFK, MTA Nyelvtudományi Intézet, Montana GmbH (D), Renate Burian (D)

  Típus: 
  Ipari projekt
  Állapot: 
  Befejezett