DMS matematika szeminárium

  A 2013 tavaszi félév során az Adatbányászat szemináriumon a terület több, matematikai megalapozását adó témakör kerül feldolgozásra.

  Tervezett előadások:

  2013.02.28. - Kiss Tamás - ACE-algoritmus általános regresszióra

  • Az előadás tárgyalja az ACE-algoritmust, ami az y függő és az x_i független valószínűségi változók függvényei között keres összefüggést.
  • Az előadás során szó lesz az algoritmus konvergenciájának bizonyításához szükséges analízisbeli alapokról, elsősorban a Hilbert-terek kompakt operátoraira vonatkozó tételekről.
  • Gyakorlatban a valószínűségi változók együttes eloszlásai általában nem ismertek, ezért szó lesz az algoritmus egy adatmátrixon történő numerikus megfelelőjéről is.
  • Irodalom: L. Breiman and J. Friedman: Estimating optimal transformations in multiple regression and correlation. J. Amer. Statist. Assoc. 80, 1985, 580-619.
  • Jegyzet, mely az előadás alapja: (Bolla Mariann jegyzete) http://www.math.bme.hu/~marib/adatb/adatb2.pdf

  2013.03.07. - Göbölös-Szabó Julianna - Rejtett Markov Modell (HMM)

  • Az előadáson a rejtett Markov modellek elméleti hátterével ismerkedünk meg.
  • A modellben feltételezzük, hogy a megfigyeléseinket egy háttérben zajló Markov-folyamat generálja.
  • A tanítás során a feladatunk a Markov-folyamat és a jelkibocsátási valószínűségek becslése.
  • A rejtett Markov modelleket széles körben alkalmazzák az informatika változatos területein. Felhasználják
   • beszédfelismerési eljárásokban,
   • bioinformatikai modellezésre,
   • szövegbányászatban.

  2013.03.14. - Pálovics Róbert - Mintavételezés (Sampling)

  • Mintavételezés eloszlásokból: probléma megfogalmazása, nehézségek, példák.
  • MCMC módszerek alapjai: Sztochasztikus-folyamatok, Markov-folyamatok, Master-egyenlet, Részletes egyensúly elve, Időtükrözési invariancia, Ergodicitás, H-tétel
  • MCMC módszerek: Metropolis-Hastings algoritmus, Gibbs-sampling, Simulated Annealing

  2013.04.04. - Szabó Adrienn - Support Vector Machine (SVM)

  • Maximum margin classifier
  • Lagrange duális
  • Lineáris SVM
  • Nemlineáris SVM: a kernel trükk
  • Néhány gyakorlati dolog

  2013.04.11. - Kiss Tamás - Markov láncok határeloszlástételei

  • Az előadáson elsősorban a megszámlálható állapotterű, diszkrét idejű Markov-láncokról lesz szó.
  • Stacionárius eloszlás létezése, milyen esetekben konvergál a lánc a stacionárius eloszláshoz, milyen becsléseket tudunk adni a konvergencia sebességére.
  • A probléma érinti a Markov-lánc irreducibilis komponensekre való felbontását, periodikus tulajdonságait, az átmenet mátrix spektrális résének ismeretét.

  2013.04.18. - Tóthmérész Lilla - Conditional Random Field (CRF)

  Csatolmány: 
  Típus: 
  adatbányászat szeminárium
  Időpont: 
  csütörtök, 2013, február 28 - 10:15 - csütörtök, 2013, június 6 - 10:15
  Tavaszi félév

  Nyelvek